Välkommen till Ödåkra Byaförening

Välkommen till Ödåkra och vår Byaförening!

Vi är en ideell förening som ordnar olika aktiviteter för att utveckla gemenskapen i Ödåkra och för att främja en positiv utveckling för Ödåkra by och alla som bor eller verkar här. När föreningen bildades i mars 1996 hette den ÖdåkraRegionens Framtid men bytte namn sommaren 2016.

Ödåkra byaförening har under nära 30 år bevakat de olika planer som funnits för järnväg genom Ödåkra. Nu pågår utställning och sista chansen att lämna synpunkter – något föreningen med framgång gjort under processen.

Vi vill därför be alla medlemmar att ägna en stunds eftertanke på vad som kan förbättras och vara till nytta för oss i Ödåkra under byggtiden och därefter.

Besök utställningen som pågår fram till den 11 oktober eller läs mer på projektets hemsidor hos Helsingborg stad och Trafikverket.

Öppettider på Ödåkra Bibliotek
Måndagar 14 – 19
Tisdagar 10 – 13
Torsdagar 10 – 12 samt 14 – 17
Lördagar 10 – 13

Öppettider på Stadsbyggnadsförvaltningen
Vardagar 8 – 16:30

Vi efterlyser nu fler synpunkter av allmänt intresse för oss som bor och lever i Ödåkra. Planerna påverkar oss alla för generationer framåt. Skicka gärna dina synpunkter direkt till Helsingborg stad, men maila dem gärna även till oss i Byaföreningen på foreningen@odakraby.se.

Glöm inte att skriva ditt namn, telefonnummer, adress och ev fastighetsbeteckning om det är relevant. Föreningen kommer att redigera vårt tidigare utförliga svar som vi lämnade under samrådsprocessen och komplettera med eventuella nya synpunkter.

 

Kommande möten

Alla medlemmar är välkomna att delta vid föreningens styrelsemöten. Mötesplats är Scoutlokalen på Elevgatan (Gamla Norrlyckeskolan), klockan 19:00-20:30 på följande dagar:

  • tisdagen den 19 september styrelsemöte
  • tisdagen den 17 oktober styrelsemöte
  • tisdagen den 21 november styrelsemöte
  • tisdagen den 19 december styrelsemöte

Ödåkra Byaförening samarbetar med de andra föreningarna i Ödåkra med omnejd. Vi för fram byns intressen i aktuella frågor –  i dialog med Helsingborgs politiker och tjänstemän samt berörda myndigheter. Den nya  idrottshallen Toftahallen är ett exempel på att vi tillsammans kan nå resultat. Under våren har vi haft besök av Trafikverket, genomfört vårt årsmöte, firat  Duvestubbedagen och firat Valborg vid Ödåkra dammar.

Som medlem kan du bidra i detta viktiga arbete för ett ännu bättre Ödåkra. Om du inte redan är medlem så är du varmt välkommen att bli det nu.

 

Foto Av Anna Alexander Olsson – Familjen Helsingborg, CC BY 4.0,