Välkommen till Ödåkra Byaförening

Välkommen till Ödåkra och vår Byaförening!

Vi är en ideell förening som ordnar olika aktiviteter för att utveckla gemenskapen i Ödåkra och för att främja en positiv utveckling för Ödåkra by och alla som bor eller verkar här. När föreningen bildades i mars 1996 hette den ÖdåkraRegionens Framtid men bytte namn sommaren 2016.

 

Kommande möten 2019

Alla medlemmar är välkomna att delta vid föreningens styrelsemöten. Föreningen är utan lokal för tillfället, men träffas klockan 19:00-20:30 på följande dagar:

  • 20:e augusti
  • 17:e september
  • 16:e oktober
  • 18:e november
  • 17:e december

Ödåkra Byaförening samarbetar med de andra föreningarna i Ödåkra med omnejd. Vi för fram byns intressen i aktuella frågor –  i dialog med Helsingborgs politiker och tjänstemän samt berörda myndigheter. Den nya  idrottshallen Toftahallen är ett exempel på att vi tillsammans kan nå resultat. Under våren har vi haft besök av Trafikverket, genomfört vårt årsmöte, firat  Duvestubbedagen och firat Valborg vid Ödåkra dammar.

Som medlem kan du bidra i detta viktiga arbete för ett ännu bättre Ödåkra. Om du inte redan är medlem så är du varmt välkommen att bli det nu.

 

Foto Av Anna Alexander Olsson – Familjen Helsingborg, CC BY 4.0,