Tidplan för dubbelspår

Trafikverket informerar om följande:

Sträckan Ängelholm–Helsingborg, Romares väg är en del av Västkustbanan som går mellan Göteborg och Lund/ Malmö. Utbyggnaden till dubbelspår har skett successivt, och nu återstår bland annat den enkelspåriga sträckan mellan Ängelholm och Helsingborg, Romares väg. Vi planerar att bygga ut denna del från 2020 till 2023.

Tidplan för dubbelspår Ängelholm-Helsingborg, Romares väg

https://www.trafikverket.se/nara-dig/skane/vi-bygger-och-forbattrar/vastkustbanan-angelholm-maria-dubbelsparsutbyggnad/