Synpunkter angående bygglov för bullerskydd

Föreningen har nu skickat in synpunkter på bygglovsansökan angående bullerskydd längs järnvägen till stadsbyggnadsnämnden.

Vi anser att de inte lever upp till kraven på hög arkitektonisk kvalitet, hänsyn till platsens kulturvärden och visuella kontakt över spåren. Skrivelsen i sin helhet kan du läsa här

Du kan hjälpa till att påverka, skicka ett mejl till bygglovsavdelningen@helsingborg.se senast den 22 juni.

Om du instämmer i föreningens skrivelse kan bara skriva: Jag ansluter mig till Ödåkra Byaförenings skrivelse angående bullerskydd vid järnvägen i Ödåkra.

Glöm inte att skriva namn och att det gäller bullerskydd i Ödåkra i ämnesraden.