Nu är det klart och bestämt om bullerskydden genom byn

Stadsbyggnadsförvaltningen godkände den 26 maj det återstående bygglovet för bullerskärmarna, den centrala sträckningen mellan Ginstgatan (vid Sawasdee Thaifood) och Drivhusgatan (vid förskolan).

En ändring sedan nämndens avslag i höstas är att ett glasat parti tillkommit i Drivhusgatans förlängning så att man kan se över mot Spritan, något som byaföreningen länge kämpat för. Vi fick dock inte gehör för de glaspartier vi krävt i andra gators förlängning.

Glaspartiet blir ett avbrott i den långa delen genom byn och en siktlinje över spåren mot Spritan. Det räddar kvar en liten del av synfältet mellan östra och västra Ödåkra. Det blir 6 m brett.

En annan förändring på samma sträckning är att bullerskydden anpassas till kulturmiljön med grå färg i två kulörer mot allmän platsmark men bibehålles Trafikverksgröna i två kulörer mot privata fastigheter.