Översiktsplan 2021

Kommunen vill veta vad du tycker

Nu har det tagits fram ett förslag till Helsingborgs översiktsplan, ÖP2021.

Mellan 13 januari – 15 mars kan alla som vill läsa och tycka till om förslaget på helsingborg.se/op2021

Du som bor i Ödåkra med omnejd är särskilt välkommen att träffa oss i stadsbyggnadsnämnden på Ödåkra bibliotek den 3 februari.

Vi är på plats mellan kl. 14 – 19 för att prata och svara på frågor om förslaget till översiktsplan.

Om ÖP2021

I ÖP2021 har vi fokus på områdena utanför centrala staden. Stadsplan 2017 fortsätter att gälla för centralorten.

I våras träffade vi er som bor eller verkar i flera av Helsingborgs orter och fick höra er syn på ortens utveckling. Resultatet använde vi bland annat för att ta fram ett förslag till Helsingborgs nya översiktsplan.

Hur skapar vi en bra livsmiljö för dig eller dem som bor och verkar här om 5, 15 eller 30 år? Hur behöver vi planera den fysiska miljön för att din verksamhet ska få möjlighet att utvecklas?

Översiktsplanen beskriver den långsiktiga utvecklingen av Helsingborgs fysiska miljö med målet att skapa ett hållbart Helsingborg för dig som bor och/eller verkar här. Därför är dina synpunkter viktiga!