Nu är det klart och bestämt om bullerskydden genom byn

Stadsbyggnadsförvaltningen godkände den 26 maj det återstående bygglovet för bullerskärmarna, den centrala sträckningen mellan Ginstgatan (vid Sawasdee Thaifood) och Drivhusgatan (vid förskolan).

En ändring sedan nämndens avslag i höstas är att ett glasat parti tillkommit i Drivhusgatans förlängning så att man kan se över mot Spritan, något som byaföreningen länge kämpat för. Vi fick dock inte gehör för de glaspartier vi krävt i andra gators förlängning.

Glaspartiet blir ett avbrott i den långa delen genom byn och en siktlinje över spåren mot Spritan. Det räddar kvar en liten del av synfältet mellan östra och västra Ödåkra. Det blir 6 m brett.

En annan förändring på samma sträckning är att bullerskydden anpassas till kulturmiljön med grå färg i två kulörer mot allmän platsmark men bibehålles Trafikverksgröna i två kulörer mot privata fastigheter.

Årsmöte 22/3 – 2023

22/3 19:00 är det dags för Årsmöte. Vi träffas i samfällighetslokalen på Yrvädersgatan. 

”Direkt efter Årsstämman kommer Tina Bernsheim, vinmakerska och sommelier, som driver Lottenlunds vingård att berätta om sin egen resa från scratch till idag när det finns vingård både i Allerum och på Bjäre,  vi får även höra om satningen på ett eget bränneri i vilket den traditionella Ödåkrasnapsen återuppstått under varumärket Nelson”.
Välkomna att lyssna på Tina ca kl 19.30 då vi beräknar vara klara med årsmötet vilket börjar kl 19.00 prick.

Nominering till 2023 års stipendiat – senast 7 mars

Ödåkra Byaförenings stipendium utdelas årligen till den/de som utfört något positivt så att Ödåkraregionen blivit uppmärksammat eller till någon som under en längre tid verkat för Ödåkraregionens bästa.

Förslag till stipendiat framförs som en öppen nominering där alla boende i Ödåkra med omnejd har rätt att nominera enskild person, grupp av personer, förening eller organisation. Du är välkommen med din nominering genom att maila till stipendiet@odakraby.se senast den 7 mars 2023.

Synpunkter angående bygglov för bullerskydd

Föreningen har nu skickat in synpunkter på bygglovsansökan angående bullerskydd längs järnvägen till stadsbyggnadsnämnden.

Vi anser att de inte lever upp till kraven på hög arkitektonisk kvalitet, hänsyn till platsens kulturvärden och visuella kontakt över spåren. Skrivelsen i sin helhet kan du läsa här

Du kan hjälpa till att påverka, skicka ett mejl till bygglovsavdelningen@helsingborg.se senast den 22 juni.

Om du instämmer i föreningens skrivelse kan bara skriva: Jag ansluter mig till Ödåkra Byaförenings skrivelse angående bullerskydd vid järnvägen i Ödåkra.

Glöm inte att skriva namn och att det gäller bullerskydd i Ödåkra i ämnesraden.

Tidplan för dubbelspår

Trafikverket informerar om följande:

Sträckan Ängelholm–Helsingborg, Romares väg är en del av Västkustbanan som går mellan Göteborg och Lund/ Malmö. Utbyggnaden till dubbelspår har skett successivt, och nu återstår bland annat den enkelspåriga sträckan mellan Ängelholm och Helsingborg, Romares väg. Vi planerar att bygga ut denna del från 2020 till 2023.

Tidplan för dubbelspår Ängelholm-Helsingborg, Romares väg

https://www.trafikverket.se/nara-dig/skane/vi-bygger-och-forbattrar/vastkustbanan-angelholm-maria-dubbelsparsutbyggnad/

 

 

Observera att tiden för att lämna synpunkter på bevarandeprogrammet har gått ut.

Synpunkter på förslag till Bevarandeprogram för Fleninge och Ödåkra

Helsingborg Stad arbetar löpande med att ta fram bevarandeprogram för intressanta byggnader, kvarter och miljöer runtom i staden.

Ett bevarandeprogram är en hjälp för kommunen vid beslut om bygglov och detaljplaner i ett särskilt område. Det kan omfatta en stadsdel, en tätort eller en by. Bevarandeprogram hjälper till att öka förståelsen och engagemanget för varför våra kulturmiljöer är viktiga att utveckla och bevara.

Läs mer om alla bevarandeprogram inom staden.

Se dokumenten nedan för stadens förslag samt föreningens synpunkter.