Valborgsmässofirande i Ödåkra 30 april

xx

Ödåkra Byaförening, Fleninge-Ödåkra Scoutkår och Lions Club Sofiero arrangerar Valborgsmässobål vid dammarna öster om Frostgatan.

Fackeltåg med barn från scouterna startar kl 19:45 från Svensgårdsskolan och tillsammans med dem går vi till dammarna vid Frostgatan.

Våren välkomnas kl 20:00 och bålet tänds därefter. Lionskören hjälper oss att sjunga in våren.

Varmt välkomna

Möten 2018

Välkommen att besöka våra möten – om inget annat meddelas ses vi i Scoutlokalen på Elevgatan (Gamla Norrlyckeskolan) klockan 19.00 till cirka 20.30.

16:e januari
20:e februari
20:e mars årsmöte
17:e april
15:e maj
19:e juni
21:e augusti
18:e september
16:e oktober
20:e november
18:e december

OBS. Lägg märke till att utställningen av avslutad och tiden för att lämna synpunkter är passerad.

Utställning för Västkustbanan

Ödåkra byaförening har under nära 30 år bevakat de olika planer som funnits för järnväg genom Ödåkra. Nu pågår utställning och sista chansen att lämna synpunkter – något föreningen med framgång gjort under processen.

Vi vill därför be alla medlemmar att ägna en stunds eftertanke på vad som kan förbättras och vara till nytta för oss i Ödåkra under byggtiden och därefter.

Besök utställningen som pågår fram till den 11 oktober eller läs mer på projektets hemsidor hos Helsingborg stad och Trafikverket.

Öppettider på Ödåkra Bibliotek
Måndagar 14 – 19
Tisdagar 10 – 13
Torsdagar 10 – 12 samt 14 – 17
Lördagar 10 – 13

Öppettider på Stadsbyggnadsförvaltningen
Vardagar 8 – 16:30

Vi efterlyser nu fler synpunkter av allmänt intresse för oss som bor och lever i Ödåkra. Planerna påverkar oss alla för generationer framåt. Skicka gärna dina synpunkter direkt till Helsingborg stad, men maila dem gärna även till oss i Byaföreningen på foreningen@odakraby.se.

Glöm inte att skriva ditt namn, telefonnummer, adress och ev fastighetsbeteckning om det är relevant. Föreningen kommer att redigera vårt tidigare utförliga svar som vi lämnade under samrådsprocessen och komplettera med eventuella nya synpunkter.

Observera att tiden för att lämna synpunkter på bevarandeprogrammet har gått ut.

Synpunkter på förslag till Bevarandeprogram för Fleninge och Ödåkra

Helsingborg Stad arbetar löpande med att ta fram bevarandeprogram för intressanta byggnader, kvarter och miljöer runtom i staden.

Ett bevarandeprogram är en hjälp för kommunen vid beslut om bygglov och detaljplaner i ett särskilt område. Det kan omfatta en stadsdel, en tätort eller en by. Bevarandeprogram hjälper till att öka förståelsen och engagemanget för varför våra kulturmiljöer är viktiga att utveckla och bevara.

Läs mer om alla bevarandeprogram inom staden.

Se dokumenten nedan för stadens förslag samt föreningens synpunkter.

Järnvägsutredning 2007

Dokument relaterade till järnvägsutredningen 2007.