Nominering till 2023 års stipendiat – senast 7 mars

Ödåkra Byaförenings stipendium utdelas årligen till den/de som utfört något positivt så att Ödåkraregionen blivit uppmärksammat eller till någon som under en längre tid verkat för Ödåkraregionens bästa.

Förslag till stipendiat framförs som en öppen nominering där alla boende i Ödåkra med omnejd har rätt att nominera enskild person, grupp av personer, förening eller organisation. Du är välkommen med din nominering genom att maila till stipendiet@odakraby.se senast den 7 mars 2023.

Synpunkter angående bygglov för bullerskydd

Föreningen har nu skickat in synpunkter på bygglovsansökan angående bullerskydd längs järnvägen till stadsbyggnadsnämnden.

Vi anser att de inte lever upp till kraven på hög arkitektonisk kvalitet, hänsyn till platsens kulturvärden och visuella kontakt över spåren. Skrivelsen i sin helhet kan du läsa här

Du kan hjälpa till att påverka, skicka ett mejl till bygglovsavdelningen@helsingborg.se senast den 22 juni.

Om du instämmer i föreningens skrivelse kan bara skriva: Jag ansluter mig till Ödåkra Byaförenings skrivelse angående bullerskydd vid järnvägen i Ödåkra.

Glöm inte att skriva namn och att det gäller bullerskydd i Ödåkra i ämnesraden.

Årsmöte 16/3

16/3 19.00 är det dags för Årsmöte. Vi träffas i samfällighetslokalen på Yrvädersgatan. Föranmälan krävs på foreningen@odakraby.se.

Tidplan för dubbelspår

Trafikverket informerar om följande:

Sträckan Ängelholm–Helsingborg, Romares väg är en del av Västkustbanan som går mellan Göteborg och Lund/ Malmö. Utbyggnaden till dubbelspår har skett successivt, och nu återstår bland annat den enkelspåriga sträckan mellan Ängelholm och Helsingborg, Romares väg. Vi planerar att bygga ut denna del från 2020 till 2023.

Tidplan för dubbelspår Ängelholm-Helsingborg, Romares väg

https://www.trafikverket.se/nara-dig/skane/vi-bygger-och-forbattrar/vastkustbanan-angelholm-maria-dubbelsparsutbyggnad/

 

 

Tyck till om Översiktsplan 2021

Kommunen vill veta vad du tycker

Nu har det tagits fram ett förslag till Helsingborgs översiktsplan, ÖP2021.

Senast den 15 mars kan alla som vill läsa och tycka till om förslaget på helsingborg.se/op2021

Om ÖP2021

I ÖP2021 har vi fokus på områdena utanför centrala staden. Stadsplan 2017 fortsätter att gälla för centralorten.

I våras träffade vi er som bor eller verkar i flera av Helsingborgs orter och fick höra er syn på ortens utveckling. Resultatet använde vi bland annat för att ta fram ett förslag till Helsingborgs nya översiktsplan.

Hur skapar vi en bra livsmiljö för dig eller dem som bor och verkar här om 5, 15 eller 30 år? Hur behöver vi planera den fysiska miljön för att din verksamhet ska få möjlighet att utvecklas?

Översiktsplanen beskriver den långsiktiga utvecklingen av Helsingborgs fysiska miljö med målet att skapa ett hållbart Helsingborg för dig som bor och/eller verkar här. Därför är dina synpunkter viktiga!

 

 

Observera att tiden för att lämna synpunkter på bevarandeprogrammet har gått ut.

Synpunkter på förslag till Bevarandeprogram för Fleninge och Ödåkra

Helsingborg Stad arbetar löpande med att ta fram bevarandeprogram för intressanta byggnader, kvarter och miljöer runtom i staden.

Ett bevarandeprogram är en hjälp för kommunen vid beslut om bygglov och detaljplaner i ett särskilt område. Det kan omfatta en stadsdel, en tätort eller en by. Bevarandeprogram hjälper till att öka förståelsen och engagemanget för varför våra kulturmiljöer är viktiga att utveckla och bevara.

Läs mer om alla bevarandeprogram inom staden.

Se dokumenten nedan för stadens förslag samt föreningens synpunkter.

Järnvägsutredning 2007

Dokument relaterade till järnvägsutredningen 2007.