Synpunkter angående bygglov för bullerskydd

Föreningen har nu skickat in synpunkter på bygglovsansökan angående bullerskydd längs järnvägen till stadsbyggnadsnämnden.

Vi anser att de inte lever upp till kraven på hög arkitektonisk kvalitet, hänsyn till platsens kulturvärden och visuella kontakt över spåren. Skrivelsen i sin helhet kan du läsa här

Du kan hjälpa till att påverka, skicka ett mejl till bygglovsavdelningen@helsingborg.se senast den 22 juni.

Om du instämmer i föreningens skrivelse kan bara skriva: Jag ansluter mig till Ödåkra Byaförenings skrivelse angående bullerskydd vid järnvägen i Ödåkra.

Glöm inte att skriva namn och att det gäller bullerskydd i Ödåkra i ämnesraden.

Observera att tiden för att lämna synpunkter på bevarandeprogrammet har gått ut.

Synpunkter på förslag till Bevarandeprogram för Fleninge och Ödåkra

Helsingborg Stad arbetar löpande med att ta fram bevarandeprogram för intressanta byggnader, kvarter och miljöer runtom i staden.

Ett bevarandeprogram är en hjälp för kommunen vid beslut om bygglov och detaljplaner i ett särskilt område. Det kan omfatta en stadsdel, en tätort eller en by. Bevarandeprogram hjälper till att öka förståelsen och engagemanget för varför våra kulturmiljöer är viktiga att utveckla och bevara.

Läs mer om alla bevarandeprogram inom staden.

Se dokumenten nedan för stadens förslag samt föreningens synpunkter.

Järnvägsutredning 2007

Dokument relaterade till järnvägsutredningen 2007.