Datum för medlemsmöte 2019

Datum för våra medlemsmöten under 2019 är nu bestämda. Alla medlemmar är välkomna att delta vid våra öppna möten. Vi träffas i Scoutlokalen på Elevgatan (Gamla Norrlyckeskolan), klockan 19:00-20:30 på följande dagar:

  • 19:e februari
  • 19:e mars – årsmöte
  • 16:e april
  • 21:e maj
  • 18:e juni
  • 20:e augusti
  • 17:e september
  • 15:e oktober
  • 19:e november
  • 17:e december